پرکینز 228150

Technical Specification: Mark: PerkinsReference: 228150Ø: 105,00DH: –MØ: 51,30CH: 70,10CD: -22,40AXE L: 78,20AXE Ø: 39,70Type: – ENGINE Disel Motor: 1104C-E44 Euro 2,R4 , 4400 cc, 50-64 kW, (67-84 ps) Application : Engine Disel Motor: 1104D-44 Euro 3,R4 , 4400 cc, 54-56 kW, (73-75 ps) Application : Engine

پرکینز 228220

Technical Specification: Mark: PerkinsReference: 228220Ø: 116,6DH: –MØ: 72,2CH: 81,75CD: -20,9AXE L: 84,00AXE Ø: 34,925Type: RC

پرکینز 228220

Technical Specification: Mark: PerkinsReference: 228220Ø: 116,6DH: –MØ: 72,20CH: 81,75CD: -20,90AXE L: 96,60AXE Ø: 46,36Type: RC

پرکینز 222990

Technical Specification: Mark: PerkinsReference: 227990Ø: 98,48DH: –MØ: 61CH: 70,1CD: -20,5AXE L: 84,00AXE Ø: 34,925Type: – ENGINE: Diesel Motor : 6.354 V, R 6, 5794 cc, 71,5 – 87 kW (97 – 118 PS), 16:1Application: Stationary engine 1961…

پرکینز 222910

Technical Specification: Mark: PerkinsReference: 227910Ø: 98,48DH: –MØ: 53,90CH: 69,91CD: -25,61AXE L: 84,00AXE Ø: 34,93Type: – ENGINE: Diesel Motor : 6.354 V, R 6, 5794 cc, 71,5 – 87 kW (97 – 118 PS), 16:1Application: Stationary engine 1961…

پرکینز 222990

Technical Specification: Mark: PerkinsReference: 227990Ø: 98,48DH: –MØ: 54,00CH: 76,50CD: -19,10AXE L: 84,00AXE Ø: 34,93Type: – ENGINE: Diesel Motor : 4.212, R 4, 3475 cc, 44 – 47 kW (60 – 64 PS), 15,5:1Application: Stationary engine 1969… MF 50 1969… MF 50 RA 1969… MF 165 1969… MF 186 1969… R 7000 1969… OLD REF. 222945

پرکینز 222940

Technical Specification: Mark: PerkinsReference: 227930Ø: 101,054DH: –MØ: 61,50CH: 70,30CD: -21,10AXE L: 84,00AXE Ø: 34,93Type: SP ENGINE: Diesel Motor : 4.248,4064 cc,Application: MF 285,

پرکینز 227930

Technical Specification: Mark: PerkinsReference: 227930Ø: 101,054DH: –MØ: 61,50CH: 70,30CD: -21,10AXE L: 84,00AXE Ø: 34,93Type: SP ENGINE: Diesel Motor : 4.248,4064 cc,Application: MF 285,